W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Zajęcia studyjne w Hrubieszowie

Zajęcia studyjne w Hrubieszowie

W dniu 1 grudnia br. dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu zorganizowano wyjazd na zajęcia studyjne do Hrubieszowa.

Program zajęć obejmował wizytę w  2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.

Pracownicy wojskowi przedstawili studentom specyfikę pracy żołnierzy, zapoznali ich z zadaniami i sposobami realizacji ich służby, opowiedzieli o potrzebach i możliwości w zakresie naboru do służby w Wojsku Polskim. Studenci zostali oprowadzeni po Jednostce Wojskowej mogąc obejrzeć z bliska m.in. budynki zakwaterowania, bibliotekę, stołówkę, siłownię, salę gimnastyczną, strzelnicę, sprzęt do naziemnego szkolenia spadochronowego czy też ośrodek sprawności fizycznej. Ostatnim punktem programu była możliwość dokładnego obejrzenia Bojowych Kołowych Wozów Opancerzonych, Hummerów czy też Quadów.

Wizyta w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej podobnie jak w wojsku objęła przedstawienie specyfiki pracy Strażników, zapoznanie studentów z zadaniami i sposobami realizacji pracy, a także potrzebami i możliwościami w zakresie naboru do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Dodatkowo dostaliśmy możliwość obejrzenia także od wewnątrz ciężarowego pojazdu straży granicznej służącego do obserwacji terenu w warunkach nocnych. Poznaliśmy czworonożnych przyjaciół Strażników Granicznych poszerzając swoją wiedzę na temat ich doboru, szkolenia i utrzymywania w idealnej formie do pracy w trudnych warunkach.

Ostatnim punktem programu było zwiedzenie pałacu w Czumowie wzniesionego dla Pohoreckich w II połowie XIX w. W tak wyjątkowo pięknym krajobrazie i dzięki uprzejmości i gościnności obecnych właścicieli spędziliśmy czas przy wspólnym ognisku.

Był to niezwykle interesujący wyjazd edukacyjny. Dzięki takim wyjazdom, poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami państwowymi i ludźmi spotykanymi w ich pracy możemy rozwijać swoje umiejętności. Dlatego możemy być pewni, że udział w takich w przedsięwzięciach daje nam możliwość kreatywności, uczy pokonywać przeszkody, jakie będą na nas czekać w drodze do pracy zawodowej i przygotowywać się do niej na odpowiednim poziomie.

advert