W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Zajęcia studyjne studentów WSHE w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Zajęcia studyjne studentów WSHE w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

W dniu 21 października br. dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu zorganizowano wyjazd na zajęcia studyjne do Warszawy.

Program zajęć obejmował wizytę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef BBN prof. dr hab. Stanisław Koziej przywitał studentów, a następnie przekazał głos najważniejszym osobom w instytucji m.in. swojemu zastępcy Dr Zdzisławowi Lachowskiemu. Podczas wizyty studenci zapoznali się ze strukturą organizacyjną (Zarządzenie nr 2 Prezydenta RP z 11.08.2010 r.) i zasadami funkcjonowania Biura. Uczestnicy rozszerzyli swoja wiedzę o misję, działania i zadania, z którymi codziennie mierzą się pracownicy poszczególnych departamentów. Pan Marek Ajnenkiel wprowadził studentów w program Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN i jednocześnie zachęci do pracy podczas studiów, kusząc możliwością otrzymania propozycji stażu po spełnieniu określonych warunków.

Na pamiątkę spotkania w BBN opiekunowie studentów dr Marek Gąska oraz ppłk Marek Kwiecień otrzymali od ministra Stanisława Kozieja okolicznościowe medale a studenci WSHE publikacje Biura.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Fundacji Polsko – Niemiecko Pojednanie. Przewodniczy Zarządu FPNP Pan Dariusz Pawłoś zapoznał uczestników z działalnością Fundacji, która jest owocem porozumienia pomiędzy rządem Polski i Niemiec. Scharakteryzował cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji. Uzupełnieniem tych informacji było poznanie dwóch wolontariuszek, które przyjechały pracować w Fundacji z Niemiec i Austrii. Przedstawiły mam swoje powody podjęcia tak ważnej decyzji o pracy za granicą i swoich wrażeniach.

Ostatnim punktem programu było odwiedzenie Akademii Obrony Narodowej. Trzech studentów Akademii poświęciło swój czas, aby zapoznać nas pobieżnie z warunkami, zasadami studiowania i możliwościami rozwoju.

Wyjazd był dla nas ciekawym doświadczeniem i doskonałym sposobem na zdobycie nowej wiedzy.

advert