W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Zajęcia studyjne studentów WSHE w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Zajęcia studyjne studentów WSHE w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

21 października 2011 r. studenci bezpieczeństwa narodowego z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu gościli w warszawskim archiwum Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Po powitaniu grupy, przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, Dariusz Pawłoś poprowadził  seminarium nt. aktualnych stosunków polsko-niemieckich. W czasie zajęć studenci mieli możliwość stawiania pytań oraz dyskusji na tematy dotyczące relacji obu narodów a szczególnie młodych ludzi bowiem w seminarium wzięli udział niemieccy wolontariusze z FPNP. Po seminarium studentom przedstawiono działalność oraz zbiory archiwalne fundacji w zasobach których znajduje się ponad 5 km bieżących akt. Duże zainteresowanie budził realizowany przez  Fundację program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” Celem tego programu jest stworzenie imiennej bazy danych, zawierającej wszystkie możliwe do uzyskania informacje o ofiarach i prześladowaniach niemieckich wobec obywateli polskich w latach 1939-1945 (www.straty.pl) .

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” od 1991 roku zgromadziła jeden z największych w kraju zbiorów archiwaliów, dotyczący pracy niewolniczej i przymusowej na rzecz Trzeciej Rzeszy oraz wysiedleń, które dotknęły obywateli polskich w okresie drugiej wojny światowej. Dokumenty te wpływały do Fundacji, w związku z wypłatami świadczeń ze środków przekazanych Polsce przez rząd Niemiec w latach 1992-1993, następnie z niemieckiej Fundacji „Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość”, Austriackiego Funduszu ‚Pojednania, Pokoju i Współpracy”, niektórych niemieckich miast i gmin oraz wielu innych programów pomocy realizowanych przez Fundację.

advert