W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Wymiana młodzieżowa SHORT TERM na rok 2012

Wymiana młodzieżowa SHORT TERM na rok 2012

Dystryktalny Komitet Wymiany Młodzieżowej (D 2230 Youth Exchange Committee – Podkomitet Wymiany Krótkoterminowej) zaprasza, jak co roku, do udziału w Programie Krótkoterminowej Wymiany Młodzieżowej.
Są to zwykle pobyty o charakterze wypoczynkowym, w formie obozów młodzieżowych organizowanych dla młodych ludzi z różnych stron świata, z częściowym pobytem u rodzin rotariańskich.
Językiem obowiązującym jest zwykle język angielski, ale mile widziana przez organizatorów jest umiejętność posługiwania się innymi językami, jak np. niemiecki w Niemczech.
Pobyty takie zawierają w sobie duże możliwości poznawcze, są szansą do nawiązania wielu kontaktów międzynarodowych.
Często są to obozy specjalistyczne (np. konne, narciarskie, żeglarskie, windsurfingowe itp.) i mogą być odpłatne. Zdeklarowany uczestnik takiego specjalistycznego obozu wnosi odpowiednią opłatę zazwyczaj na miejscu, w danym kraju. 0
Udział w Programie Wymiany Młodzieżowej jest możliwy tak dla dzieci rotarian, jak i osób spoza Rotary, zawsze jednak zgłoszenie, czyli Application Form (AF), musi być zaaprobowane przez władze odpowiedniego klubu Rotary – w Zamościu jest to Rotary Club Zamość www.rotary.zamosc.pl
Zaproszenia do udziału w wyjazdach typu Short Term napływają do Dystryktu od naszych partnerów zagranicznych głównie w okresie styczeń – kwiecień. Są to przeważnie propozycje z krajów europejskich. Zdarzają się też zaproszenia spoza Europy, co jednak wiąże się z większymi kosztami (bilety lotnicze) i z dłuższym okresem pobytu, tj. 4 – 6 tygodni oraz deklaracją przyjęcia na taki sam okres osoby z innego kraju.
Już dzisiaj mamy możliwości wymiany z Indiami. Aplikacje na wyjazd do Indii przyjmowane będą do 28.02.2012. O wyjazd mogą się ubiegać osoby w wieku 16 – 22 lata.
Prosimy jednak pamiętać, że wymiana np. z Indiami polega na wymianie osoba za osobę, tzn. za polskiego uczestnika należy przyjąć Hindusa w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 lipca na 4 tygodnie. Dokładne terminy Podkomitet ustali po otrzymaniu informacji z Indii. Polscy uczestnicy wymiany w Indiach przebywać będą tam od końca lipca przez 4 tygodnie. Pozostałe zasady wymiany jak w Short Term. W tych i pozostałych sprawach dotyczących wymiany Short Term prosimy być z nami w kontakcie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
• Dokładna instrukcja dotycząca kwalifikowania kandydatów na wymianę krótkoterminową oraz nowy wzór Aplikacji znajdują się na stronie internetowej www.rotary.org.pl
• Aplikacje będą rozpatrywane w kolejności ich napływania (najpierw zeskanowana wersja elektroniczna, później ewentualnie wersja papierowa) do Przewodniczącego Komitetu Wymiany Młodzieżowej Krzysztofa Kopycińskiego na adres e-mail: biuro@kontakt.bydgoszcz.pl; W mailu prosimy podać preferowany kraj od 1-3 (np. 1-Niemcy, 2-Holandia, 3-Francja), jak również proponowany termin wyjazdu. Pozwoli nam to na optymalne zaprogramowanie wyjazdów i ułatwi rozmowy z partnerami zagranicznymi;

• Do aplikacji należy dołączyć dowód opłaty w wysokości 350,00 zł, tytułem kosztów manipulacyjnych. Bez opłaty aplikacje nie będą rozpatrywane.

W przypadku niezakwalifikowania kandydata lub jego własnej rezygnacji zwrotowi podlega kwota 300,00 zł. Aplikacje wypełnione odręcznie oraz bez dowodu wpłaty nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, bezwzględnie pierwszeństwo przy kwalifikacji na poszczególne obozy ma młodzież, która jeszcze nie korzystała z tej formy wypoczynku.
Komisja Short Term przyjmuje aplikację od uczestników wymiany, przydziela uczestników na dany obóz, wstępnie przesyła aplikację do organizatora w danym kraju.
UWAGA !!! : Ostatnią instancją, która kwalifikuje uczestnika wymiany, jest bezpośredni organizator obozu w danym kraju.
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na obóz od bezpośredniego organizatora (np. obóz w Niemczech) kontakt z tym organizatorem spoczywa na uczestniku wymiany.
Rola Podkomitetu Wymiany Short Term w tym momencie kończy się.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Wiek uczestników 16 – 24 lata, do Indii 16 – 22 lata (4 tygodnie w wakacje)
• Czas trwania obozu: ok. 10 – 21 dni, przeważnie w okresie wakacyjnym, lipiec – sierpień. Zdarzają się też zaproszenia na obozy zimowe.
• Uczestnika obciążają następujące koszty: dojazdu/powrotu do miejsca wskazanego przez organizatora, koszty wykupienia ubezpieczenia na wypadek śmierci, chorób, wypadków oraz odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenie aparatów, kamer, laptopów oraz innych sprzętów elektronicznych osobistego użytku, kieszonkowe uczestnika. Pozostałe koszty pokrywają organizatorzy
• Obozy specjalistyczne płatne są najczęściej na miejscu w danym kraju przez uczestnika wymiany.

UWAGA !!!
1. Aplikacje należy wypełniać w języku angielskim
2. Na uczestniku wymiany spoczywa obowiązek kontaktu z Podkomitetem Wymiany SHORT TERM.
3. Wraz z przesłaną aplikacją uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 350,00 zł na konto:

Fundacja Polskich Klubów Dystryktu 2230 Rotary International
87-100 Toruń , ul. Grudziądzka 163 Raiffeisen Bank Polska S.A., Oddział w Krakowie
45 1750 1048 0000 0000 0501 0489
z dopiskiem „Wymiana krótkoterminowa”

4. Do aplikacji prosimy dołączyć nr konta bankowego uczestnika lub rodziców w celu zwrotu opłaty za aplikację (w przypadku niezakwalifikowania kandydata).
5. Przygotowanie uczestnika oraz wyposażenie go w gadżety, tzn. proporczyki, znaczki itp. spoczywa na klubie Rotary, który go wysyła.
6. Prezydentów wszystkich klubów oraz osoby odpowiedzialne w klubach za wymianę prosimy w imieniu Podkomitetu SHORT TERM D-2230 o przekazanie tych informacji rodzicom młodzieży, która będzie ubiegała się o udział w programie wymiany krótkoterminowej w 2012 roku.

W Zamościu osobą odpowiedzialną za wymianę młodzieżową SHORT TERM D-2230 na 2012 rok jest past prezydent Rotary Club Zamość Marek Kwiecień, e-mail: rotaryclubzamosc@vp.pl

Z rotariańskim pozdrowieniem
Krzysztof Kopyciński
Komitet Wymiany Krótkoterminowej D-2230
Szkoła Języków Obcych KONTAKT
ul. Gdańska 51/7, 85-005 Bydgoszcz
tel. +48 52 327 66 50
mobile: 0 602 614 093
e-mail: biuro@kontakt.bydgoszcz.pl

advert