W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Wizyta studyjna w zamojskim ośrodku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Wizyta studyjna w zamojskim ośrodku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

W dniu 27 marca br. studenci WSHE udali się z wizytą studyjną do zamojskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Podczas spotkania w ośrodku mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat specyficznych warunków i charakterystyki pracy z pensjonariuszami placówki – dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Plan wizyty obejmował również bliższe zapoznanie się z pracą Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

advert