W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
V edycja Wakacyjnych Staży Studenckich

V edycja Wakacyjnych Staży Studenckich

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego już po raz piąty organizuje Wakacyjne Staże Studenckie (WSS). Partnerem projektu jest Akademia Obrony Narodowej. Staże odbywać się będą w lipcu, sierpniu i wrześniu 2012 roku.
Od pierwszej edycji staże w BBN cieszą się rosnącą popularnością i po pięciu latach wspólnej pracy stały się prestiżową formą zdobywania doświadczenia na tak wysokim szczeblu administracyjnym. W ubiegłym roku o miesięczny staż w BBN ubiegało się aż 17 kandydatów na jedno miejsce.

Nasz program przeznaczony jest dla ludzi młodych, ambitnych, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych, w tym obronności, spraw wewnętrznych i administracji. Ofertę kierujemy do studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy są na lub po trzecim roku studiów, ale nie ukończyli jeszcze 26 lat. Podstawowym wymogiem stawianym przed studentami jest średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów, która nie może być niższa niż 4,0.

Termin przesyłania aplikacji upływa 22 kwietnia 2012 roku. Szczegółowe informacje o WSS dostępne są na stronie internetowej BBN (http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/3722/V_edycja_Wakacyjnych_Stazy_Studenckich.html?search=19640)

advert