W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Szkolenie obronne PKP LHS Sp. z o.o.

Szkolenie obronne PKP LHS Sp. z o.o.

12 pażdziernika 2011r. zakończyło się dwudniowe szkolenie obronne dla kierowniczej kadry i pracowników PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o., którym powierzono wykonywanie zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony, a także osoby z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi do jednostek organizacyjnych przewidzianych do mobilizacji. W szkoleniu udział wzięło ponad 60 osób. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem szkolenia sprawowało Studium Obronne Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej z siedzibą w Zamościu (ppłk Marek Kwiecień) we współpracy  z Głównym Specjalistą ds. Obronnych PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o.(Piotr Dołba).

Uczestnicy szkolenia uzupełniali wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki bezpieczeństwa narodowego RP, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz  organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa

Program szkolenia objął zajęcia teoretyczne z obszaru przygotowań obronnych państwa, w tym cele, zadania i organizacja systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz wykonywaniem zadań obronnych przez przedsiębiorstwa będące we właściwości Ministra Infrastruktury i współpraca cywilno-wojskowa CIMIC (Civil military co-operation).

W programie uwzględniono również problematykę militaryzacji jako szczególną formę przygotowań obronnych państwa i formalno – prawne uwarunkowania realizacji zadań obronnych uzasadniających militaryzację przedsiębiorstw oraz reklamowanie od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy mieli sposobność zapoznania się z procesem tworzenia  Narodowych Sił Rezerwowych i nadawania przydziałów kryzysowych. Historię garnizonu Zamość oraz bieżące funkcjonowanie 3 Zamojskiego batalionu zmechanizowanego przybliżył słuchaczom ppłk Piotr Fajkowski, dowódca zamojskiego batalionu.

Przeprowadzone szkolenie obronne wpisuje się w ofertę Międzyuczelnianego Studium Obronne Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej z siedzibą w Zamościu, obejmującą kształcenie obronne osób w formie krótkoterminowych szkoleń obronnych.

advert