W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Szkolenie obronne dla kadry PKP LHS Sp. z o.o.

Szkolenie obronne dla kadry PKP LHS Sp. z o.o.

27 września 2016 r. odbyło się szkolenie obronne dla kierowniczej kadry i pracowników PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o., którym powierzono wykonywanie zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony. W szkoleniu udział wzięło ponad 60 osób.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem szkolenia sprawowało Studium Obronne Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej z siedzibą w Zamościu (płk Marek Kwiecień) we współpracy z Głównym Specjalistą ds. Obronnych PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o.( Dariusz Szymański).

Uczestnicy szkolenia uzupełniali wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki bezpieczeństwa narodowego RP, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa. Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne z obszaru przygotowań obronnych państwa, w tym cele, zadania i organizacja systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz wykonywaniem zadań obronnych przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym będące we właściwości ministra do spraw transportu. W programie uwzględniono również problematykę kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz realizację zadań na rzecz SZ RP i wojsk sojuszniczych HNS (Host Nation Support) i współpracy cywilno-wojskowa CIMIC (Civil military co-operation).

Przeprowadzone szkolenie obronne wpisuje się w ofertę Międzyuczelnianego Studium Obronnego Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej z siedzibą w Zamościu, obejmującą kształcenie obronne osób w formie krótkoterminowych szkoleń obronnych.

advert