W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Szkolenie dla obserwatorów rozpraw

Szkolenie dla obserwatorów rozpraw

W dniu 18 stycznia 2020 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamojskiego z siedzibą w Zamościu odbyło się szkolenie obserwatorów rozpraw. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Administracja i Bezpieczeństwo narodowe. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Fundację Court Watch. Fundacja jest ruchem obywatelskim polegającym na sprawowaniu kontroli społecznej nad pracą sądów i wymiaru sprawiedliwości.

Celem ruchu jest poprawa jakości służby publicznej jaką pełnią w demokratycznym państwie sądy. Głównym sposobem realizacji tego celu jest propagowanie i organizowanie monitorowania pracy sądów przez zwykłych obywateli, którzy biorą udział w rozprawach jako obserwatorzy.

advert