W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Szanse i wyzwania dla Polski w kontekście projektu budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 2020

12 kwietnia 2013 r. w Collegium Novum WSHE w Zamościu poseł Mirosław Piotrowski wygłosił wykład otwarty pt. Szanse i wyzwania dla Polski w kontekście projektu budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Wysłuchało go ponad 120 osób (uczniów szkół średnich, studentów, kadry naukowej oraz mieszkańców Zamościa). Zebranych powitał prorektor uczelni – dr hab. prof. WSHE Arkadiusz Bereza. W prelekcji poseł przybliżył zebranym, zasady uchwalania budżetu UE, trybu prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Omówił zasady rabatów budżetowych UE w tym m.in rabatu brytyjskiego oraz programów dla regionów peryferyjnych, a także szans dla Polski płynących  z nowej perspektywy budżetowej wspólnoty europejskiej.

Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski kieruje Katedrą Historii Najnowszej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był stypendystą Instytutu Herderera, Fundacji Konrada Adenauera, Konferencji Niemieckich Akademii Nauk, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Uniwersytetu w Leuven (Belgia); Jest autorem wielu książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii najnowszej.

Fot. Łukasz Kamiński / Hts Studio

advert