W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Sympozjum poświęcone Ochronie zwierząt przed nielegalnym przewozem przez granicę

Sympozjum poświęcone Ochronie zwierząt przed nielegalnym przewozem przez granicę

Sympozjum poświęcone Ochronie zwierząt przed nielegalnym przewozem przez granicę organizowane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w dniu 24 marca 2012 roku.

Program:

09:30 Otwarcie sympozjum przez dziekan dr Ewę Kuźmę

09:40 Ogólne zasady ochrony zwierząt na podstawie konwencji o handlu dzikimi zwierzętami i roślinami – Eliza Terejko i Bernadetta Podolak, studentki II roku Bezpieczeństwa Narodowego, studiów niestacjonarnych

10:00 Rola straży granicznej w wykrywaniu przemytu zwierząt – por. SG Mariusz Kulczyński, komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie

10:20 Współpraca straży miejskiej ze strażą graniczną i policją w zakresie realizacji postanowień konwencji waszyngtońskiej – mgr inż. Wiesław Gramatyka, komendant Miejskiej Państwowej Straży w Zamościu

10:40 Zagrożenie epidemiologiczne spowodowane przez sprowadzanie chorych zwierząt – Stanisław Jaślikowski, Państwowy Inspektor Sanitarny w Zamościu

11:00 Przerwa na kawę

11:20 Relacje człowiek – zwierze w różnych religiach świata – Mariola Klimowicz – Dobrowolska, studentka I roku Bezpieczeństwa Narodowego, studiów niestacjonarnych

11:40 Antyhumanitarne warunki przewozu zwierząt – lek. weterynarii Przemysław Pogudź, Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Zamościu

12:00 Rola Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu w opiece nad zwierzętami wykrytymi w czasie nielegalnego przewozu przez granicę – mgr inż. Grzegorz Garbus, dyrektor Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu

12:20 Prezentacja multimedialna rozbudowy Ogrodu Zoologicznego – Anna Florek, Paulina Madej, studentki I roku Bezpieczeństwa Narodowego, studiów stacjonarnych

12:40 Zakończenie sympozjum, podziękowanie wszystkim prelegentom i uczestnikom

Prowadzenie sympozjum – dr Marek Gąska

advert