W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Sympozjum poświęcone ochronie zwierząt przed nielegalnym przewozem przez granicę. Relacja

Sympozjum poświęcone ochronie zwierząt przed nielegalnym przewozem przez granicę. Relacja

W dniu 24 marca 2012 roku odbyło się sympozjum poświęcone ochronie zwierząt przed nielegalnym przewozem przez granicę, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu.

W ramach programu sympozjum, prelekcje wygłosili:

Eliza Terejko i Bernadetta Podolak, studentki II roku Bezpieczeństwa Narodowego studiów niestacjonarnych (Ogólne zasady ochrony zwierząt na podstawie konwencji o handlu dzikimi zwierzętami i roślinami)

Por. SG Mariusz Kulczyński, komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie (Rola straży granicznej w wykrywaniu przemytu zwierząt)

Mgr inż. Wiesław Gramatyka, komendant Miejskiej Państwowej Straży w Zamościu (Współpraca straży miejskiej ze strażą graniczną i policją w zakresie realizacji postanowień konwencji waszyngtońskiej)

Stanisław Jaślikowski, Państwowy Inspektor Sanitarny w Zamościu (Zagrożenie epidemiologiczne spowodowane przez sprowadzanie chorych zwierząt)

Mariola Klimowicz – Dobrowolska, studentka I roku Bezpieczeństwa Narodowego studiów niestacjonarnych (Relacje człowiek – zwierze w różnych religiach świata)

Lek. weterynarii Przemysław Pogudź, Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Zamościu (Antyhumanitarne warunki przewozu zwierząt)

Mgr inż. Grzegorz Garbus, dyrektor Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu (Rola Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu w opiece nad zwierzętami wykrytymi w czasie nielegalnego przewozu przez granicę)

Anna Florek, Paulina Madej, studentki I roku Bezpieczeństwa Narodowego studiów stacjonarnych (Prezentacja multimedialna rozbudowy Ogrodu Zoologicznego)

Prowadzenie sympozjum – dr Marek Gąska

advert