W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Stypendia na Akademię Młodych Dyplomatów

Stypendia na Akademię Młodych Dyplomatów

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zawiadamiamy, iż Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego ufundowała 5 stypendiów dla najlepszych kandydatów do Akademii Młodych Dyplomatów.

Akademia Młodych Dyplomatów jest pierwszym w Polsce, unikatowym programem dyplomatycznym, przygotowującym studentów ostatnich lat studiów oraz młodych absolwentów do rekrutacji do polskiej służby zagranicznej, polskiej służby cywilnej oraz instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych.

O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci studiów dziennych i wieczorowych oraz doktoranci studiów dziennych, którzy w ostatnim semestrze nauki uzyskali bardzo dobre wyniki.

Osoby ubiegające się o stypendium FKP w XI edycji AMD w ramach pierwszej tury naboru powinny do 20 czerwca 2014 roku:

1. wypełnić formularz rejestracyjny do AMD.

2. nadesłać następujące dokumenty:
– wniosek o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem,
– curriculum vitae (ze zdjęciem),
– średnia ocen za ostatni semestr nauki (potwierdzona pieczęcią uczelni i podpisem upoważnionej osoby)
– 2 listy polecające (w tym jeden od wykładowcy z uczelni).

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Europejska Akademia Dyplomacji
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
z dopiskiem „stypendia FKP”

Europejska Akademia Dyplomacji, partner FKP, to pierwsza w Europie pozarządowa akademia dyplomatyczna, której misją jest kształcenie, doskonalenie i inspirowanie nowego pokolenia liderów środowisk międzynarodowych. Od czasu powstania EAD w 2004 roku ponad 4000 absolwentów z 40 krajów studiowało w ramach naszych programów dyplomatycznych lub uczestniczyło w szkoleniach kompetencyjnych oraz seminariach eksperckich. Na sukces Akademii składa się autorska metoda nauczania, unikalne programy oraz międzynarodowa kadra wykładowców i trenerów.

advert