W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Studencka ankieta oceny nauczyciela akademickiego WSHE 2012

Studencka ankieta oceny nauczyciela akademickiego WSHE 2012

Szanowni Studenci

Zapraszamy Was do udziału w anonimowej ankiecie oceny sposobu i jakości prowadzonych zajęć.

Zebrane opnie posłużą Władzom Uczelni do weryfikacji poziomu i przydatności prowadzonych zajęć oraz będą źródłem wiedzy na temat relacji między kadrą wykładającą a studentami. Wyniki i wnioski wynikające z przeprowadzonego monitoringu zostaną omówione podczas posiedzenia Senatu WSHE.

Ankietę można wypełnić wchodząc na platformę e – learningową. Ankieta będzie aktywna do dnia 5 marca br.

advert