W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA

Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła prowadzony w WSHE kierunek Administracja.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych, siedem kryteriów uzyskało ocenę „w pełni”: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Kolejne kryterium – prowadzenie badań naukowych nie podlegało ocenie, bowiem w przypadku realizacji wyłącznie studiów pierwszego stopnia działalność naukowo – badawcza nie jest obligatoryjna.

advert