W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Z przyjemnością informujemy, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 467/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. wydało pozytywną ocenę programową kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Wszystkie objęte kontrolą kryteria jakościowe tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów oraz zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości uzyskały ocenę „w pełni”.

advert