W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Porozumienie o współpracy z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Porozumienie o współpracy z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

W dniu 25 października 2014 r., w obecności Rektora naszej uczelni dr Jana Waszczyńskiego oraz Dyrektora Muzem gen. bryg. pil. inż. (R) Ryszarda Hacia, zostało zawarte porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest umożliwienie studentom nabyvcia praktycznej wiedzy, pozyskania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, a także dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu, podniesienie efektywności i poziomu wykorzystania zasobów naukowych i personalnych.

advert