W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Otwarta sesja koła naukowego

Otwarta sesja koła naukowego

Włączając się w ogólnopolskie obchody 150 rocznicy powstania styczniowego, 16 lutego studenci studiów niestacjonarnych z I roku Bezpieczeństwa Narodowego i II roku Administracji pod kierunkiem dr Ewy Kuźmy zorganizowali otwartą sesję koła naukowego. Jej mottem były wersety z wiersza K.C. Norwida „Święty – Pokój” z 1863 r.,

Referaty wygłoszone przez studentów: panie Adriannę Duszejko i Karolinę Annę Szalę oraz panów Roberta Pietrzaka i Sławomira Szostaka, pogłębiły wiadomości na temat koncepcji politycznych przywódców powstania, prowadzenia działań strategicznych, restrykcji popowstaniowych w tym zmian dokonanych przez rząd carski w zakresie prawa administracyjnego i karnego. Uczestników spotkania w klimat tamtych wydarzeń wprowadziły rysunki Artura Grottgera z cyklu: Warszawa I, Warszawa II, Polonia, Lituania, powstałe w latach 1861 – 1867. Maksymilian Gierymski doceniając ideową wartość obrazów porównał je z działami A. Mickiewicza, a ich twórcę nazwał „największym malarzem Polski”.

advert