W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania dla systemu bezpieczeństwa Polski, wynikające z analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska bezpieczeństwa. Aspekty militarne i niemilitarne”: Zamość, 11-12 maja 2018 r.

Akademia Sztuki Wojennej Wydział Wojskowy, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Ludowe Towarzystwo Naukowo Kulturalne Oddział Zamość, Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową Wyzwania dla systemu bezpieczeństwa Polski, wynikające z analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska bezpieczeństwa. Aspekty militarne i niemilitarne”, która odbędzie się w Zamościu w dniach 11-12 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu przy ul. Koszary 8.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy Państwa zaprosić na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Wyzwania dla systemu bezpieczeństwa Polski, wynikające z analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska bezpieczeństwa. Aspekty militarne i niemilitarne”, która odbędzie się 11-12 maja 2018 roku w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Celem konferencji jest wymiana opinii naukowców oraz ekspertów i podjęcie debaty służącej pogłębieniu wiedzy oraz świadomości społecznej na temat skuteczności funkcjonowaniu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego.

Pytania o bezpieczeństwo Polski i Europy, szczególnie w dobie pojawienia się nowych zagrożeń mających charakter „hybrydowy”, rozgrywających się w różnych wymiarach, gdzie klasyczny wymiar wojskowy jest tylko jednym z nich, pojawiały się i będą pojawiać, zmieni się jednak ich charakter. Coraz wyraźniejsze są inne obszary zainteresowania, dla których pozamilitarne struktury państwa mają zasadnicze znaczenie.

Konferencja ma na celu dokonanie diagnozy i oceny bezpieczeństwa w różnych jego aspektach, w konsekwencji usystematyzowanie wiedzy na temat różnorakich procesów w zakresie budowy bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Tym samym tematyka będąca przedmiotem Konferencji dotyka wielu dziedzin i dyscyplin naukowych m.in. politologicznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych, społecznych, nauki o obronności i bezpieczeństwie.

Myślą przewodnią konferencji ma być wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa, które być może w przyszłości przyniesie nowe, skuteczniejsze sposoby przewidywania zagrożeń oraz wzmocnienie roli organizacji publicznych i niepublicznych a także obywateli w zakresie aktywności społecznej, w obszarze bezpieczeństwa militarnego, wewnętrznego, międzynarodowego, gospodarczego, społecznego, energetycznego, kulturowego i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat tych i innych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa Polski i Europy.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie wybór prelegentów (na podstawie abstraktu), którzy wystąpią podczas konferencji oraz wybór referatów, które zostaną zamieszczone w monografii pokonferencyjnej. Optymalny czas, jaki organizatorzy przewidują dla wygłaszającego referat wynosi 15 min.

Autorów wystąpień  prosimy o dostarczenie abstraktów na adres: konferencja.wshe2018@wp.pl w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r., a  artykuły do monografii do dnia 27 maja 2018r.

Proponowane obszary tematyczne:

 1. Ewolucja problemu bezpieczeństwa.
 2. Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski.
 3. Rola prawa w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i Europy w kontekście militarnym i niemilitarnym;
 5. Wymiar militarny i pozamilitarny bezpieczeństwa (społeczny, ekonomiczny, kulturowy) Polski;
 6. Nowe wyzwania i zadania dla Sił Zbrojnych RP w aspekcie zagrożeń „hybrydowych”.
 7. Udział w kształtowaniu bezpieczeństwa organów i instytucji państwa w dobie globalizacji działań militarnych, zagrożeń „hybrydowych” i nasilających się migracji międzynarodowych;
 8. Kształtowanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym w aspekcie militarnym i pozamilitarnym.
 9. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Lech Dubel
 • płk dr hab. Krzysztof Krakowski
 • dr hab. Arkadiusz Bereza
 • płk dr hab. Leszek Elak
 • prof. dr hab. Jan Jachymek
 • prof. dr hab. Roman Kwiecień
 • dr hab. Zbigniew Kmiecik
 • dr hab. Marek Kulik
 • dr hab. Grzegorz Ławnikowicz
 • dr Jarosław Kostrubiec
 • ppłk dr Grzegorz Lewandowski
 • ppłk dr inż. Dariusz Nowak

Komitet Organizacyjny:

 • dr Magdalena Kuranc-Szymczak
 • płk (rez.) Marek Kwiecień
 • mgr Edyta Szałacha-Małysz
 • mgr Piotr Bartnik
 • mgr Łukasz Hasior

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zamość

advert