W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Struktura uczelni

Uczelnią kieruje Rektor przy pomocy Prorektora, Kanclerza i Dziekana.

Kolegialnym organem podejmującym najważniejsze decyzje dla działalności Uczelni jest Senat. W skład Senatu wchodzą Władze Szkoły, nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich a także pracowników i studentów Uczelni.

W ramach struktur Uczelni działa jeden wydział – Wydział Nauk Administracyjno – Prawnych, Ekonomicznych i Społecznych kierowany przez Dziekana.

W ramach wydziału działają katedry:

  • Katedra Ekonomii i Administracji
  • Katedra Bezpieczeństwa Publicznego i Stosunków Międzynarodowych

Zakres i problematykę badawczo – dydaktyczną Katedr determinują zainteresowania naukowe poszczególnych pracowników.

 
advert