W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
O losach naszych absolwentów po raz pierwszy

O losach naszych absolwentów po raz pierwszy

Z analizy dot. ekonomicznych losów absolwentów przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że przeciętne ryzyko bezrobocia wśród absolwentów studiów administracyjnych i ekonomicznych naszej Uczelni jest niższe niż stopa bezrobocia w powiatach gdzie zamieszkiwali. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia na administracji i ekonomii, niże ryzyko bezrobocia w naszym regionie, odnotowano jedynie wśród absolwentów lubelskich uniwersytetów. Ponadto z zestawienia opublikowanego przez MNISW wynika, że absolwenci ekonomii naszej Uczelni w porównaniu z absolwentami studiów ekonomicznych pierwszego stopnia na innych Uczelniach regionu uzyskali najwyższy względny wskaźnik zarobków. Równie wysoką pozycję rankingową – 2 miejsce w regionie – uzyskali absolwenci administracji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy opublikowało wyniki monitoringu ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Monitoring dotyczył absolwentów z roku 2014. Głównym źródłem przedstawianych w nim informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on (Zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym).

Raporty przedstawiają m.in. względny wskaźnik bezrobocia (WWB) czyli średnią wartość ilorazu ryzyka bezrobocia wśród absolwentów do stopy rejestrowanego bezrobocia w ich powiatach zamieszkania. Tabela poniżej prezentuje jak ten wskaźnik kształtuje się w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia uczelni naszego regionu na kierunkach z zakresu administracji i nauk ekonomicznych. W przypadku absolwentów administracji lepszy wynik w regionie uzyskały jedynie: UMCS i KUL. Podobnie w grupie absolwentów ekonomii lepiej wypadli jedynie absolwenci lubelskich uniwersytetów.

pozycja Nazwa Uczelni WWB
im niższy wskaźnik tym niższe względne ryzyko bezrobocia
Kierunek studiów: Administracja
1 UMCS 0,37
2 KUL 0,43
3 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 0,77
4 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 0,89
5 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 1,28
6 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 1,47
Kierunek studiów: Ekonomia / Finanse i rachunkowość
1 UMCS – Ekonomia 0,29
2 Uniwersytet Przyrodniczy – Ekonomia 0,33
3 UMCS – Finanse i rachunkowość 0,38
4 KUL – Ekonomia 0,61
5 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu –Ekonomia 0,82
6 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Ekonomia 0,88
7 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Finanse i rachunkowość 1,32
8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu – Finanse i rachunkowość 1,55

Drugi – jak się wydaje – istotny wskaźnik to średnia wartość ilorazu średniego miesięcznego wynagrodzenia absolwenta do średniego miesięcznego wynagrodzenia w jego powiecie zamieszkania, zwanego też względnym wskaźnikiem zarobków (WWZ). Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej wynagrodzeń w ich powiatach zamieszkania.

Analizę dotyczącą względnego wskaźnika zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach z zakresu administracji i nauk ekonomicznych uczelni naszego regionu prezentuje tabela poniżej. Z zestawienia wynika, że absolwenci studiów ekonomicznych naszej uczelni w porównaniu z absolwentami podobnych kierunków w innych uczelniach naszego regionu uzyskali najwyższe względne wynagrodzenie. Podobnie wysoki wskaźnik uzyskali absolwenci administracji (2 miejsce w regionie).

pozycja Nazwa Uczelni WWZ
im wyższy wskaźnik tym wyższe względne wynagrodzenie
Kierunek studiów: Administracja
1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 0,75
2 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im Jana Zamoyskiego w Zamościu 0,66
3 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 0,52
4 UMCS 0,56
5 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 0,48
6 KUL 0,35
Kierunek studiów: Ekonomia / Finanse i rachunkowość
1 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im Jana Zamoyskiego w Zamościu – Ekonomia 079
2 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu – Finanse i rachunkowość 0,61
3 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Ekonomia 0,60
4 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Finanse i rachunkowość 0,54
5 UMCS – Ekonomia 0,52
6 UP – Ekonomia 0,44
7 UMCS – Finanse i rachunkowość 0,46
8 KUL – Ekonomia 0,48

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych działa pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/.

advert