W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Koła naukowe

Koło Naukowe Pasjonatów.

W roku akademickim 2012/ 2013 Koło Naukowe „Pasjonatów” zainaugurowało już siódmy rok swojej działalności pod kierunkiem dr Ewy Kuźmy.

Na pierwszym spotkaniu studenci pierwszych lat zapoznali się z formami pracy i dorobkiem na tym polu swoich starszych kolegów.

Na konferencję naukową: „Problemy ekonomiczne a możliwości i kierunki rozwoju Zamojszczyzny”, zorganizowaną 20 października 2012 roku, członkinie koła opracowały dwa referaty. Pani Urszula Pomarańska, studentka III roku Ekonomii, przedstawiła: „Sytuację ekonomiczno – społeczną Zamojszczyzny na tle kraju w latach 2003 – 2010″, a Pani Eliza Terejko, studentka III roku Bezpieczeństwa Narodowego -„Problematykę regionalną w europejskiej strategii bezpieczeństwa”.

5 grudnia 2012 roku studentka II roku Bezpieczeństwa Narodowego, Paulina Madej, wygłosiła dla członków koła referat: „Psychologiczne podejście do uzależnień”.

Zobacz także:

  1. Działalność charytatywna studentów WSHE
  2. Wieczornica Koła Naukowego Pasjonatów
 
advert