W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Konferencja pt. „Problemy ekonomiczne a możliwości i kierunki rozwoju Zamojszczyzny”

Konferencja pt. „Problemy ekonomiczne a możliwości i kierunki rozwoju Zamojszczyzny”

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu zorganizowała w dniu 20 października br. konferencję pt. Problemy ekonomiczne a możliwości i kierunki rozwoju Zamojszczyzny, Zgodnie z programem w ramach konferencji miały miejsce następujące wystąpienia:

 • Sytuacja ekonomiczno – społeczna  Zamojszczyzny na tle kraju w latach 2003 – 2010 –  Urszula Pomarańska – studentka III roku Ekonomii
 • Ukraińskie gospodarstwo domowe w kontekście analizy zachowań konsumpcyjnych na przykładzie obwodu lwowskiego – prof. dr hab. Jurij Paczkowski – Lwowski Uniwersytet Narodowy
 • Wskaźnik udziału wydatków na żywność jako miernik poziomu życia mieszkańców Lubelszczyzny – dr Elżbieta Hławacz- Pajdowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, WSHE
 • Zmiany podstawowego potencjału gospodarczego w podregionach województwa lubelskiego w okresie  1999 – 2010 prof. dr hab. Jan Zuba, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, WSHE
 • Przedsiębiorczość  lokalna w oparciu o środki unijne w gminie Krasnobród – mgr Gabriela Przytuła, absolwentka WSHE
 • Kierunki rozwoju powiatu zamojskiego ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa – dr Magdalena Kuranc – Szymczak, WSHE
 • Wybrane zagadnienia współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug –  dr Bogusław Jeleń, WSHE
 • Wybrane zagadnienia demograficzne Zamojszczyzny – dr Władysław Domaszewicz, WSHE
 • Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii Zamojszczyzny na tle Lubelszczyzny – dr inż. Alina Kowalczyk – Juśko,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Problematyka regionalna w europejskiej strategii bezpieczeństwa – Eliza Terejko studentka III roku Bezpieczeństwa Narodowego WSHE, II roku studiów uzupełniających UMCS
 • Rozwój nauk o rachunkowości na Uniwersytecie Lwowskim od XIX wieku w kontekście integracji europejskiej – doc. dr Władimir Szwec, Narodowy Uniwersytet Lwowski

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z tego wydarzenia:

advert