W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Konferencja naukowa nt. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość

Konferencja naukowa nt. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im Jana Zamoyskiego w Zamościu, Archiwum, Państwowe w Zamościu oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne zorganizowały w dniu 25 czerwca br. konferencję naukową pt. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Program konferencji:

11.30-11.40 – otwarcie i powitanie uczestników

11.40-12.40 – referaty:

1) Ekohumanizm dla dobra wspólnego
Prof. dr hab. Jan Jachymek (PBR PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu, LTN-K)

2) Rozważania jubileuszowe – Analiza i interpretacja fragmentu poematu Korala Wojtyły „Narodziny wyznawców”
mgr Maria Kozar (KUL, doktorant)

3) Księga Hipoteczna (wieczysta) jako ważne źródło do poznania dziejów ziemiaństwa
dr Andrzej Przegoliński (UMCS, Instytut Historii)

4) Ocalić od zapomnienia – mikrotoponimy jako świadectwo historii mikroregionu – nazwy terenowe z gminy Uchanie
mgr Katarzyna Teodorowicz (Urząd Wojewódzki Delegatura Chełm, UMCS, doktorant)

12.40-13.00 – przerwa

13.00-14.00 – referaty:

5) Przedstawienie elementów dziedzictwa kulturowego Zamościa na przykładzie austryjackich planów z XVIII i XIX w.
mgr Jakub Żygawski (Archiwum Państwowe w Zamościu, Akademia Rolnicza w Krakowie, doktorant)

6) Literacka i kulturalno-historyczna wartość XVIII wiecznego dominikańskiego druku o Sanktuarium w Krasnobrodzie
mgr Monika Zawiślak (Zespół Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu, KUL, doktorant)

7) Ormianie w Zamościu – problem asymilacji
mgr Łukasz Hasior (Muzeum Zamojskie)

8) Dziedzictwo kulturowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość
dr Magdalena Kuranc-Szymczak (WSH-E, AP Zamość, LTN-K o/Zamość)

14.00-14.30 – dyskusja

14.30 – zakończenie obrad

advert