W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Koło Naukowe Pasjonatów

Koło Naukowe Pasjonatów

W roku akademickim 2011/12 członkowie Koła Naukowego Pasjonatów ze studiów niestacjonarnych podjęli się pogłębiania swoich wiadomości z zakresu historii Polski. W ramach tych prac zostaną wygłoszone następujące referaty:

Janusz Jonasz – „Niewykorzystane szanse wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej – hołd pruski i hołd ruski.”
Dominika Pańczyszyn – „Zawiedzione nadzieje – upadek powstania listopadowego.”
Malwina Policha – „Znów niepodległa – sytuacja polityczna umożliwiająca zmiany na mapie Europy w 1918 roku.”
Urszula Pomarańska – „Problem suwerenności Polski w latach 1944 – 1989.”
Marzena Bibułek – „Czy Polska była państwem totalitarnym?”
Anna Szalczyńska – „Narodziny opozycji politycznej w PRL.”
Edyta Zubala – „Na czym polegała przyjaźń polsko – radziecka w dobie PRL?”
Tomasz Bil – „Święta Bożego Narodzenia w KL Auschwitz.”
Anna Stelmaszczuk – „Nauczyciele i ich wychowankowie – Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.”
Agnieszka Marć – „Działalność teatralna w KL Auschwitz.”; „Przyczyny i konsekwencje wystąpienia literatów przeciw polityce kulturalnej Władysława Gomułki.”

Z inicjatywy dr Ewy Kuźmy i dra Marka Gąski w dniu 15 grudnia 2011 roku odbyła się sesja naukowa poświęcona 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Uczestniczył w niej działacz opozycyjny i autor wielu publikacji na ten temat dr Eugeniusz Wilkowski. W jej przygotowanie włączyli się studenci działających na uczelni kół naukowych. Anna Misztal naświetliła sytuację gospodarczą, Mateusz Szaluś omówił wydarzenia polityczne w Polsce przed wprowadzeniem stanu wojennego, a Bernadetta Podolak przedstawiła prezentację multimedialną o tamtych tragicznych wydarzeniach.

advert