W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego w WSHE

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego w WSHE

28 października 2017 r. Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu zainaugurowała dwudziesty rok działalności.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie rektora dr Jana Waszczyńskiego W swoim przemówieniu Pan Rektor, zgodnie z tradycją, poinformował społeczność akademicką o dokonaniach minionego roku oraz o planach na przyszłość.

Uroczystości inauguracyjne to też okazja do uhonorowania najlepszych ubiegłorocznych absolwentów. Dyplomy uznania i pamiątkowe odznaki wręczył Rektor Uczelni. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Edyta Kasiedczak, Mateusz Górnik, Halina Ciećka oraz Arleta Kołaszewska.

Jednak najważniejszą częścią inauguracji była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Indeksy z rąk dziekana dr Magdaleny Kuranc-Szymczak odebrali studenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach administracja oraz bezpieczeństwo narodowe.

W imieniu samorządu studentów nowych członków społeczności akademickiej powitała Sylwia Łyś – przewodnicząca Samorządu.

Zwieńczeniem wydarzenia był wykład inauguracyjny pt. „E- składka – nowy wymiar rozliczeń” który wygłosił dr hab. Zbigniew Wasąg, dyrektor oddziału ZUS w Biłgoraju.

Uroczystości towarzyszyła wystawa archiwaliów udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Lublinie pt. „Przemysł i technika na Lubelszczyźnie”, na której zaprezentowane zostały akta, fotografie, różnego rodzaju plany i projekty związane z rozwojem przemysłowego krajobrazu regionu Lubelszczyzny od XIX po II połowę XX wieku.

advert