W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Inauguracja roku akademickiego w WSHE

Inauguracja roku akademickiego w WSHE

19 października 2019 r. Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu zainaugurowała dwudziesty drugi rok działalności.

Uroczystości rozpoczęło wystąpienie JM Rektor WSHE im. Jana Zamoyskiego dr Małgorzaty Szreniawskiej, która przedstawiła plany na najbliższy rok akademicki. Przemówienie zakończyła podziękowaniami skierowanymi do ustępującego, po 10 latach kierowania Uczelnią, rektora dr Jana Waszczyńskiego.

Indeksy z rąk Prorektor dr Magdaleny Kuranc-Szymczak odebrali nowo przyjęci studenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach administracja oraz bezpieczeństwo narodowe. W imieniu samorządu studentów nowych członków społeczności akademickiej powitała Beata Cimcioch – przewodnicząca Samorządu.

Uroczystości inauguracyjne były też okazją do uhonorowania najlepszych ubiegłorocznych absolwentów. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Agnieszka Niedźwiedź, Ewelina Burdzy, Ilona Johnson, Sebastian Wołoszyn oraz Dominika Siedlecka.

Zwieńczeniem wydarzenia był wykład inauguracyjny pt. Polska jako aktywny członek NATO w zabezpieczeniu międzynarodowego bezpieczeństwa – Siły Powietrzne RP w operacjach militarnych NATO wygłoszony przez gen. bryg. rez. pil. Ryszard Hać profesora wizytującego LAW

Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali Katarzyna Beda z laureatami i finalistami wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, Zuzanną Gałan i Franciszkiem Barnowskim.

advert