W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Ichoriada 2016 – fotorelacja

Ichoriada 2016 – fotorelacja

Za nami kolejna –  już piąta – edycja Ichoriady – akcji organizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Zamościu, której głównym celem jest zbiórka krwi i promowanie honorowego krwiodawstwa. W tym roku zgłosiło się ok. 30 potencjalnych krwiodawców. Niestety z przyczyn zdrowotnych nie wszyscy chętni mogli oddać krew. Mimo to udało się zebrać 7200 ml krwi.

Jak co roku zbiórce krwi towarzyszyły wykłady otwarte i wystawy. Tegoroczna Ichoriada odbyła się we współpracy z zamojską jednostką wojskową w ramach Dnia otwartego koszar. Stąd tematyka większości imprez towarzyszących nawiązywała do bezpieczeństwa i ochrony życia.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja przygotowana przez Mariusza Kyca – wykładowcę na studiach z zakresu bezpieczeństwa narodowego – dot. zasady postępowania w przypadku wtargnięcia terrorysty na teren placówki oświatowej. Równie dużo uczestników zgromadziło szkolenie składów osobowych pocztów sztandarowych  przygotowane przez płk Marka Kwietnia. Trening chwytów sztandarem odbył się na placu koszarowym 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. Szkolenie poprzedził wykład dot protokołu flagowego i etykiety.

Wśród najmłodszych uczestników wydarzeń największą popularnością cieszyły się wystawy przygotowane przez Archiwum Państwowe w Zamościu i Ludowe Towarzystwo Naukowo – Kulturalne oddział Zamość nt. „Zaczarowany świat dziecka” oraz „Ochrona życia ludzkiego” . Wystawy będą otwarte dla zwiedzających jeszcze przez tydzień (tj. do 10.06.)

advert