W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Forum Bezpieczeństwa Narodowego

Forum Bezpieczeństwa Narodowego

W celu promocji wiedzy o bezpieczeństwie, podwyższania świadomości społecznej w sprawach bezpieczeństwa oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo narodowe RP w społeczeństwie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło projekt Forum Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to internetowa platforma dyskusyjna, skierowana przede wszystkim do kół naukowych działających na uczelniach akademickich, ośrodków badawczych oraz instytucji i organizacji pozarządowych.

Udział studentów w dyskusji z pewnością przyczyni się do ich osobistego rozwoju, a także będzie nieocenionym wkładem w nową inicjatywę.

Szczegółowe informacje o Forum Bezpieczeństwa Narodowego dostępne są na stronie internetowej www.bbn.gov.pl/forum/

advert