W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Działalność charytatywna studentów WSHE

Działalność charytatywna studentów WSHE

Z inicjatywy Samorządu Studenckiego i dziekan dr Ewy Kuźmy od 2011 roku jest prowadzona działalność charytatywna na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łabuniach. W bieżącym roku akademickim studenci we współpracy z pracownikami naukowymi i administracji przeprowadzili zbiórkę: słodyczy, zabawek i odzieży. Ponieważ pozyskano bardzo dużo darów umożliwiło to zorganizowanie dwóch imprez łączących rozdanie paczek z zawodami sportowymi, konkursem recytatorskim i zgaduj – zgadulą. Pod kierunkiem dr Ewy Kuźmy zabawę mikołajkową 12 grudnia 2012 roku przygotowali studenci I roku Bezpieczeństwa Narodowego studiów stacjonarnych, a noworoczną 19 stycznia 2013 roku studenci I roku Bezpieczeństwa Narodowego studiów niestacjonarnych. W planie prac jest również przewidziane odwiedzenie Placówki i podarowanie drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka.

25 kwietnia 2012 r.:

12 grudnia 2012 r.:

19 stycznia 2013 r.:

advert