W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Członkowie  koła naukowego Bezpieczni (A)Polityczni zapraszają wszystkich studentów do włączenia się w prowadzoną działalność

Członkowie koła naukowego Bezpieczni (A)Polityczni zapraszają wszystkich studentów do włączenia się w prowadzoną działalność

Działalność koła Bezpieczni (A)Polityczni obejmuje problematykę interdyscyplinarną z obszarów takich jak: historia, polityka, archiwistyka, bhp i ergonomia, regionalizm, ludowość-kultura, obrzędowość, tradycja, sztuka. Organizujemy: wystawy, konferencje, prezentacje własnych prac. Przedstawiamy projekty edukacyjne, wydawnicze i wystawiennicze.

W ubiegłym roku członkowie koła byli m in. współorganizatorami konferencji pt.. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość oraz wystawy Międzynarodowy Dzień Archiwów – Dniem Twojego Hobby.

Korzyści z uczestnictwa w pracach koła:

  • poznanie ciekawych ludzi z pasją,
  • nowe doświadczenia i umiejętności praktyczne,
  • podniesienie kompetencji i szansy na znalezienie w przyszłości dobrze płatnej i ciekawej pracy,
  • zwiększenie szansy na uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (czynne uczestnictwo w pracach koła naukowego to szansa na dodatkowe 3 pkt).

Opiekun koła: dr Magdalena Kurac- Szymczak

Dodatkowych informacji o działalności koła i zapisy przyjmuje dziekanat.

advert