W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Co nowego w programie kształcenia Bezpieczeństwa narodowego

Studia z zakresu bezpieczeństwa narodowego prowadzone są od 2009 r. Nasza uczelnia – jako jedna z pierwszych uczelni wschodniej Polski – uruchomiła kształcenie z tego zakresu. Przez ostatnie lata udało się zebrać profesjonalny zespół wykładowców, składający się z nauczycieli akademickich wywodzących się z AON i UMCS oraz praktyków – pracowników służb mundurowych, radców prawnych i sędziów. Stale też – korzystając z zebranych doświadczeń – modernizowane są programy nauczania.

W nadchodzącym roku wprowadzamy – jako integralny element studiów – dodatkowe moduły zajęć o charakterze praktycznym. Studenci będą mogli odbyć kurs na członka służb porządkowych i informacyjnych lub szkolenie z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych.

W przypadku ukończenia pierwszego kursu studenci uzyskają zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pracownika służb porządkowych i informacyjnych o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. Nr 183, poz. 1087)

Osoby, które zdecydują się na ukończenie szkolenia z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych, uzyskają certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego o którym mowa w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 103).

W nadchodzącym roku – po raz pierwszy – w ramach ćwiczeń z zakresu podstaw zarządzania kryzysowego studenci będą uczestniczyli w komputerowej grze symulacyjnej Powódź / Epidemia. W ramach zajęć praktycznych studenci zmierzą się m.in. z problemem odpowiedniego zorganizowania kwarantanny, niedopuszczeniem do buntu ludności przebywającej na zagrożonym terenie, odpowiednią organizacją i koordynacją sił i środków czy zapewnieniem wody pitnej dla obywateli. Gra obejmuje 30 wątków fabularnych składających się z ponad 300 zdarzeń. Cała gra to 220 problemów do rozwiązania. Każdy gracz odgrywa inną rolę i w zależności od niej dysponuje innymi kompetencjami i możliwościami działania.

Zachowane zostają dwa bloki przedmiotów specjalnościowych: bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona narodowa oraz blok uruchomiony w odpowiedzi na bieżące wydarzenia na świecie bezpieczeństwo międzynarodowe. Szczegóły programu znajdziecie Państwo tutaj.

Tworząc i modernizując program kształcenia ściśle współpracujemy z pracownikami zamojskiej jednostki wojskowej, Policji i Straży Granicznej. Dzięki nawiązanej współpracy studenci uczestniczą w wizytach i zajęciach studyjnych w jednostce wojskowej czy Straży Pożarnej.

advert