W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
ABW: Konkurs na prace z bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

ABW: Konkurs na prace z bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Do 30 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2013/2014. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 7 500 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace związane z następującą tematyką:

  • służby specjalne II RP;
  • rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych;
  • konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych;
  • bezpieczeństwo Polski w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania przez pryzmat zadań ustawowych służb specjalnych;
  • służby specjalne państw NATO , UE i krajów sąsiedzkich RP współdziałanie i historia;
  • obraz służb specjalnych w mediach – stereotypy i uprzedzenia;
  • służby specjalne w literaturze, sztuce i w filmie.

Prace należy przesyłać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przygotowali następujące nagrody:

  • I nagroda finansowa – 3 000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”;
  • II nagroda finansowa – 2 500 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”;
  • III nagroda finansowa – 2 000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Organizatorzy planują także przyznanie nagród rzeczowych.

Źródło: http://www.granty-na-badania.com/2014/05/abw-konkurs-na-prace-z-bezpieczenstwa.html#.U4680XJ_s8B

Strona internetowa konkursu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

advert